Specialmaskiner

Räcker inte en standardmaskin för att nå den produktivitet och rationella produktion du önskar? En specialmaskin är ofta den effektivaste lösningen. Den är alltid konstruerad specifikt för det uppdrag som ska utföras. Det kan handla om en maskin som kan utföra flera arbetsmoment samtidigt. Eller en som inte alls finns i maskinhandlarnas kataloger. Varje process kräver en unik lösning

ARHO erbjuder skräddarsydda utrustningar och maskiner inom de flesta områden och branscher. T ex robotstationer, kap- och stansmaskiner, borr- och fräsmaskiner, slipmaskiner, förpackningsmaskiner, monteringsautomater, tvättmaskiner, automatiska hanteringsutrustningar samt monteringskontroll och svetsfixturer.