Robotintegration

Robotar har länge hjälp människor i arbete. Inte sällan med repetitionsjobb med höga krav på precision och vid tungt arbete. Vi har lång erfarenhet att integrera robotar för många olika arbetsuppgifter. Integrationen innebär att utrustning och robot optimeras till en anpassad helhet så att robotens arbetsuppgifter löses på bästa sätt. Vi erbjuder komplett robotintegration, från kravspec till installation och tester. Har du frågor om hur vi gör eller vill diskutera ett projekt. Ring gärna vår VD Andreas Rask på telefon 0582-455 83.