Robotautomation

Globalisering och ökad konkurrens kräver att allt fler processer i tillverkningsindustrin automatiseras för att bibehålla och öka lönsamheten. Samtidigt försvinner också många monotona och ohälsosamma arbetsmoment. Förpackningsmaskiner, hanteringsutrustningar och olika typer av industri-robotar är exempel på automationsutrustning.

Dagens styrsystem klarar att hantera många robotar och externa axlar från samma dator. Vi på ARHO kan bygga komplexa anläggningar, där flera robotar arbetar tillsammans och både mäter, svetsar och plockar ut färdiga detaljer till pall.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi morgondagens produktionsanläggningar. Vi hjälper er med förstudier, projektledning och maskinanskaffningar.