Fixturer

En fixtur kan vara allt från en enkel borrmall till en avancerad svetsfixtur med kvalificerad elektronik, för att klara bilindustrins krav på nollfel. I automatiserade anläggningar ställs höga krav på detaljers positioner. Det medför ofta att man använder sig av pneumatiska funktioner för fastspänning och uppstyrning. Ett effektivt sätt att minska felkällorna och effektivisera produktionen är att använda sådana intelligenta fixturer.

3D-systemen ger dig och oss möjlighet att redan på projektstadiet studera och gemensamt diskutera i detalj hur fixturen kommer att se ut, var detaljerna styrs upp och var det är lämpligt att lägga spännare eller cylindrar. Dessa diskussioner kan ske på ett möte eller på distans via ett webbmöte eller över telefon. Tillsammans kan vi vända och vrida på både utmaningen och lösningen i våra simuleringsprogram. Genom att lägga in modeller av fixturerna i våra program kan vi på så sätt testa robotens åtkomlighet. Vid t. ex. fixturer för robotsvetsning kan vi simulera pistolvinklar etc.

 

Vill du veta mer om våra fixturer?

Ta kontakt med Björn Linné på telefon 0582-455 90 eller mail.